Gynekologická ambulancia

Gynekologická ambulancia, vedená MUDr. Stanislavom Polievkom, patrí k najmodernejším neštátnym gynekologickým zdravotníckym zariadeniam nielen v banskobystrickom kraji, ale aj na celom Slovensku. Zárukou kvality poskytovania zdravotníckych služieb je MUDr. Stanislav Polievka, lekár s 35 ročnou praxou, s troma atestáciami v odbore gynekológia a pôrodníctvo a so štátnou skúškou zo sonografie.

Gynekologická ambulancia je situovaná v novej modernej budove spoločnosti KASTAMED s.r.o. . Budova bola postavená výhradne k účelom poskytovania zdravotníckej starostlivosti a je vybavená moderným zariadením, ktoré spĺňa prísne európske kritériá.

Stomatologická ambulancia

Stomatologická ambulancia je vedená MUDr. Katarínou Polievkovou. Ambulancia poskytuje komplexnú konzervatívnu, a stomatochirurgickú starostlivosť pre deti a dospelých. Zabezpečuje kompletnú stomatologickú protetiku, porcelánové náhrady, korunky, mostíky a protézy klasické aj flexibilné. Ambulancia disponuje moderným technickým vybavením s 2-ma kreslami, vrátane intraorálnej kamery a rtg. prístroja (röntgen). Samozrejmosťou je ultrazvukový prístroj na odstránenie zubného kameňa. Na žiadosť pacienta je možné bielenie zubov. Prostredie stomatologickej ambulancie je navrhnuté tak, že pobyt v priestoroch zariadenia sa stáva pre pacientov príjemným.